ครูแรงอย่าเล่น

ชายชาตรี ริมีของ ต้องลองใช้

คาถาไซร้ ในถิ่นสรรค์นั้นขลังหนา

หลวงพ่อกวย เทพแดนสรรค์ ผันวิชา

เขียนตำรา มหาเวทย์ เจตต์พระมนต์

ใด้เห็นผล พระมนต์วิทย์ ติดประวัติ

คาถาจัด อัดสำแดง แรงนักหนา

ให้คุ้มศิษย์ คุ้มชีวิต เหล่าศิษย์พา

เป็นที่มา คาถาร้าย สายครูแรง

ตั้งนะโม ขึ้นสามจบ ให้ครบคาบ

ตั้งจิตภาพ หากอยากรู้ ดูอภินิหาร

ว่าพระนี้ ที่พ่อกวย อวยบันดาร

ดีเด่นด้าน หาญชะนัก หลักไหนเอย

” โสทาโย นะโมนะมัส กาโร

โสทายะอิมังคาถา พุทธะมาเรโส

ธัมมะมาเรโส สังคะมาเรโส “

หัดปลุกเพ่ง เร่งสติ มิเคลื่อนคลาด

วิชาธาตุ กระจ่างแน่ แลเห็นผล

ดีเด่นด้าน เวทย์มนต์ใด จักใด้ยล

วิชาดล แห่งพ่อกวย จักอวยชัย

นั่นคาถา หนุมาน หาญคลุกฝุ่น

เศกเป่าจุน หนุนเชิงชาย สายหึกหาญ

คงกะพัน ยันกระดูก ผูกตำนาน

หนุมาร ชาญคลุกฝุ่น หนุนโชคชัย

แม้นมีดปืน ฝืนเข้าสับ จะดับชีพ

พระมนต์คีบ หนีบป้องร่าง ทางเหตุร้าย

ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เฝ้าบังกาย

เกินบรรยาย สายครูแรง จึงแจงมา…

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

นะสิวัง พรหมมา มะอะอุ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *