สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

“ให้สังเกตอารมณ์ของจิต ยิ่งตามรู้ลึกเข้าไป ยิ่งเห็นความละเอียดของกิเลส ให้สนใจจิตของตนเองให้มาก การสอนธรรมให้คนอื่นเป็นของง่าย แต่สอนธรรมให้จิตตนเป็นของยาก”

น้อมกราบสาธุหลวงพ่อสุขโขณ.วัดป่าศรีถาวรนิมิตรค่ะ🙏🙏🙏, . อ้อย.ซาลอน.ค่ะ✂️🪞ราศี🏹💰 (@noppamat22). สุโขทัย – นิก กอไผ่. #ธรรมะคือธรรมชาติ ##น้อมกราบสาธุค่ะ🙏🙏🙏

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *